Kinderdagverblijf in Gouda

KDV de Puzzelstukjes vangt kinderen op in een veilige omgeving en heeft aandacht voor ieder kind. Hierbij is er veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat, er heerst een sfeer van vertrouwen en geborgenheid.

Lees meer

Voorschoolse Educatie

KDV de Puzzelstukjes biedt VE aan in peutergroep de Sprinkhanen. VE staat voor voorschoolse
educatie. Dit is een programma dat erop gericht is om kinderen extra te stimuleren in hun
ontwikkeling.

Meer info

Foto’s

Naar fotoalbum