Openingstijden en sluitingsdagen

KDV de Puzzelstukjes is geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Wij bieden tevens vervroegde opvang,
welke extra is af te nemen. Het kind kan hierbij vanaf 6.30 uur gebracht worden. Het is mogelijk om
de eindtijd te verlengen van 18.00 uur naar 18.30 uur. Deze vervroegde- en verlengde opvangtijden
worden in het contract opgenomen.
Kinderdagverblijf De Puzzelstukjes is het hele jaar geopend met uitzondering van de weekenden en
de door de CAO erkende feestdagen. Dit zijn:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar)
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste Kerstdag
  • Tweede Kerstdag

Daarnaast sluiten wij eerder (om 16.00 uur) op Sinterklaasavond 5 december, Kerst avond 24
december en Oudejaarsdag 31 december.