Opvoeden

De emotionele band tussen kinderen en ouders ontstaat door intensieve, dagelijkse omgang met elkaar vanaf de geboorte. Pedagogisch medewerksters doen er alles aan om zo snel mogelijk een goede band met de kinderen op te bouwen, dit start direct vanaf de wendagen. Een groot verschil met de thuissituatie is dat alles binnen het kinderdagverblijf is afgestemd en ingericht op kinderen. Opvoeden kun je niet alleen. Pedagogisch medewerksters van KDV de Puzzelstukjes werken om deze reden samen met ouders om enige continuïteit in de opvoeding te waarborgen. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen welke een band opbouwt met de ouders/verzorgers en het kind. Door goede communicatie tussen pedagogisch medewerksters en ouders/verzorgers blijven zij op de hoogte van de situatie thuis. Mocht dit nodig zijn wordt er rekening gehouden met omstandigheden thuis en zal de benadering van het kind worden aangepast op deze situatie.

Er moet vertrouwen zijn en het kind moet zich veilig voelen. Dit is de basis van waaruit wij werken. Ouders/verzorgers kunnen te allen tijde bij de pedagogisch medewerksters terecht voor advies over opvoedingszaken.
Daarnaast hebben wij ook een pedagogische coach die graag helpt bij vragen over het
opvoeden of hoe je bepaalde dingen het beste kunt aanpakken. Ze behandeld alle vragen zeer zorgvuldig. Deze service is geheel gratis.

Stel hier je vraag