Wie zijn wij

KDV de Puzzelstukjes vangt kinderen op in een veilige omgeving en heeft aandacht voor ieder kind. Hierbij is er veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat, er heerst een sfeer van vertrouwen en geborgenheid. Dit draagt bij aan het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zich veilig voelt krijgt het zelfvertrouwen en kan het voor zichzelf opkomen. Hiermee kunnen kinderen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Dit wordt door de pedagogisch medewerksters en de eigenaren gerealiseerd door te zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving en het aanbieden van voldoende activiteiten en materialen die aansluiten bij het niveau van het kind en de ontwikkeling stimuleren. Ouderbetrokkenheid is hierbij van groot belang.

Groepen

Er zijn drie groepen, één peuter groep waar kinderen worden opgevangen van 2,5 tot 4 jaar(de
Sprinkhanen) en twee verticale groepen waar kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar(de Rupsen en de Bijtjes). Op alle groepen wordt gewerkt met de VVE methode Uk & Puk. (Voor en Vroegschoolse Educatie) Op KDV de Puzzelstukjes worden kinderen opgevangen in de leeftijd van zes weken tot vier jaar. De kinderen worden opgevangen in een veilige, voor kinderen ingerichte ruimte en worden deskundig begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Er kan een keuze worden gemaakt tussen halve- en hele dagopvang alsmede flexibele opvang. Ouders kunnen ook gebruik maken van de haal en breng-service. Hierbij worden kinderen thuis opgehaald en aan het einde van de dag weer naar huis gebracht. Voor deze dienst worden extra kosten in rekening gebracht.