De dagindeling op de groepen

Een vaste dagindeling zorgt voor structuur en rust wat ervoor zorgt dat de kinderen zich veilig voelen. Zij weten wat er gaat komen en waar zij aan toe zijn.

De dagindeling wordt dagelijks in de ochtend tijdens het fruit eten met de groep doorgenomen. Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan het vaste ritme maar uiteraard kan er af en toe vanaf worden geweken. In de ochtend worden er gerichte activiteiten aangeboden volgens het programma van Uk & Puk. Dit kunnen ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn met de hele groep, individueel of met een kleine groep kinderen. ( max. 3 kinderen).

Kinderen spelen de hele dag en er worden gedurende de dag meerdere activiteiten aangeboden. Dit varieert van spelen in de huis- of bouwhoek tot het helpen van de medewerkster. Kinderen mogen bijvoorbeeld helpen met de was, de tafel met een doekje schoonmaken, de vuile bordjes wegbrengen etc. Hiermee vergroten wij de zelfstandigheid en werken we aan het zelfvertrouwen van het kind. Baby’s slapen naar behoefte. Bij elk kind is dit een ander schema en wij houden hierbij in het begin het schema van thuis aan. Dit zorgt voor rust bij het kind.

Naarmate het kind ouder wordt gaat het kind steeds meer mee in het dagschema van KDV de Puzzelstukjes. Dit gaat stap voor stap en hierbij is het welbevinden van het kind leidend. Dreumesen slapen over het algemeen in de ochtend en in de middag en peuters slapen alleen na de broodmaaltijd. Wanneer een peuter niet meer slaapt voelt hij zich al ‘groot’ en mag het kind heerlijk vrij spelen zonder gestoord te worden door andere kinderen. Tijdens deze momenten worden er ook wat moeilijker activiteiten aangeboden, soms ter voorbereiding op de basisschool. Alle kinderen spelen de hele dag door, er wordt geknuffeld, gegeten, gezongen, voorgelezen, op schoot gezeten en gelachen.

Dagindeling doel

6:30 Kdv de Puzzelstukjes gaat open.
7:30 Kinderen worden gebracht en overdracht met de ouders. Er mag vrij gespeeld worden en er wordt ontbijt en drinken aangeboden indien er niet is ontbeten thuis.
8:45 Kinderen worden gestimuleerd om gezamenlijk de speelgoed op te ruimen.
9:00 De grotere kinderen gaan plassen en handen wassen. Er word fruit gegeten en sap gedronken daarna wordt er voorgelezen en/of gezongen. Kinderen poetsen zelf hun toeten en handen. Medewerksters poetsen de kleinsten en poetsen bij de grotere kinderen na.
9:30 Kinderen met een luier worden verschoond en kinderen die 2x slapen gaan naar bed.
10:00 Er wordt een activiteit aangeboden en kinderen mogen vrij spelen.
11:00 Kinderen worden gestimuleerd om gezamenlijk het speelgoed op te ruimen tegelijkertijd zingen we het opruimlied.
11:20 Kinderen wassen hun handen en gaan naar het toilet. Medewerksters poetsen de handen van de kleinere. Met zijn allen aan tafel om brood te eten en melk te drinken. Grote peuters mogen zelfstandig eten aan een lage tafel. De medewerksters eten ook mee.
12.:00 Verschonen en toiletronde. Kinderen die naar bed gaan worden uitgekleed en worden gestimuleerd zichzelf uit te kleden. Tafels, stoelen en vloer worden schoongemaakt door de medewerksters en stagiaires.
12:30 De kinderen die slapen brengen we naar bed.
12:30 De medewerksters houden om beurten 1 uur pauze.
14:30 Kinderen komen uit bed en worden verschoond indien nodig en aangekleed. Hierbij
worden de grotere kinderen gestimuleerd zelf aan te kleden.
15:30

Er worden crackers gegeten en sap gedronken. De kinderen poetsen zelf hun toeten en handen, de medewerksters poetsen nog een keer na. De tafel, stoelen en vloer worden schoongemaakt.

16:00 De kinderen gaan plassen of de luier wordt nagekeken.
16:15 De kinderen mogen vrij spelen. Meestal is er tijd voor een kleine activiteit (zingen, boekje lezen, dans etc.)
16:30 Vanaf nu kunnen de kinderen opgehaald worden (eerder kan in overleg).
18:30 Sluitingstijd